Garažo užsakymo patvirtinimas*

*Užpildydami šią užsakymo formą Jūs sutinkate ir patvirtinate garažo užsakymą. Kilus pretenzijoms tarp Užsakovo ir Tiekėjo, šis užsakymo patvirtinimas gali būti panaudotas, kaip užsakymo įrodymas, jog tiekėjas vykdė savo įsipareigojimus ir pristatė Užsakovui tokią užsakytą produkciją, kokia buvo užsakyta arba su tam tikrais pagerinimais, su kuriais Užsakovas sutiko. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Tiekėjo užsakytą produkciją, kurią užsakė arba su tam tikrais pagerinimais, ir atsiskaityti su Tiekėju laiku.